Karton GC-1

 Karton GC-2

Papier etykietowy

Karton i papier ozdobny